Erfenissen: de belangrijkste principes op een rijtje

Erfenissen: de belangrijkste principes op een rijtje

Oblis  | 02.04.2020 12:57

De erfenis van een Belgische fiscaal inwoner valt open in België en heeft betrekking op zijn vermogen wereldwijd. Het gaat hier met andere woorden om roerende en onroerende goederen in België en ook daarbuiten.

Vaak worden onroerende goederen dubbel belast, want de staat van verblijf, in dit geval België, legt successierechten op voor onroerende goederen in het buitenland en ook de bronstaat belast deze onroerende goederen.

België ondertekende maar weinig overeenkomsten om inzake successierechten dubbele belasting te vermijden, wat het op het vlak van directe belastingen wel deed. Ons land ondertekende er twee: één met Frankrijk en één met Zweden.

Als het gebouw zich in een ander land dan Frankrijk of Zweden bevindt, heeft België voorzien dat de rechten die in het buitenland betaald werden, in mindering gebracht kunnen worden op de successie­rechten die in België betaald moeten worden. Daarbij moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Om van deze mindering te genieten, moet bij de belastingen een naar behoren gedateerde kwitantie worden ingediend van de successierechten die in het buitenland werden betaald, alsook een door de bevoegde buitenlandse autoriteit conform verklaarde kopie van de aangifte die in het buitenland werd ingediend.

De successierechten, die in België hoog kunnen oplopen, vallen onder regionale bevoegdheid. Ter herinnering: het gewest waar de overledene de laatste vijf jaar van zijn leven zijn verblijfplaats had, is bevoegd.

De tarieven zijn in de drie gewesten van het land vergelijkbaar. In het Waalse Gewest varieert het tarief in rechtstreekse lijn (dat wil zeggen: tussen echtgenoten, tussen wettelijk samenwonenden en tussen ouders en kinderen) tussen 3 en 30%; het hoogste tarief is van toepassing voor bedragen boven de 500.000 €. In Brussel varieert het tarief in rechtstreekse lijn eveneens tussen 3 en 30%. In het Vlaamse Gewest varieert het tarief in rechtstreekse lijn tussen 3 en 27%. Zoals u ziet: als het vermogen meer dan 500.000 € bedraagt, is het hoogste tarief al snel bereikt.

Daarom kan het interessant zijn om uw erfopvolging te plannen.

Een roerende schenking (bijvoorbeeld een aandelenportefeuille, liquide middelen op een bankrekening, enz.) kan geregistreerd worden (en dan moeten schenkingsrechten betaald worden), maar dat is echter niet verplicht. Als de schenking niet geregistreerd wordt, moet de schenker een bepaalde termijn overleven. We komen hier later op terug. Wanneer de schenking van roerende goederen geregistreerd wordt, zijn verlaagde tarieven van toepassing. In rechtstreekse lijn bedraagt dit tarief dan 3% in het Brussels Gewest en in Vlaanderen en 3,3% in het Waalse Gewest.

Deze verlaagde tarieven gelden niet voor onroerende goederen, maar het is wel mogelijk om om de drie jaar een deel van een gebouw te schenken en zo bij elke schenking onder de laagste schenkingstarieven te vallen. Met twee kinderen kan een in Brussel gevestigd gebouw van 600.000 € in zes jaar tijd geschonken worden, op voorwaarde dat dit geregistreerd wordt en de schenkingsrechten betaald worden. Ter herinnering: de schenking van een onroerend goed moet verplicht geregistreerd worden en de rechten in kwestie moeten betaald worden.

Registreren is interessant omdat, zodra de schenkingsrechten betaald zijn, geen successierechten meer verschuldigd zijn op goederen die het voorwerp uitmaakten van een geregistreerde schenking. De registratie geeft de schenking ook een vaste datum.

Als de roerende schenking niet geregistreerd wordt, moet de schenker nog drie jaar na deze schenking in leven blijven. Overlijdt hij in die periode, dan worden de geschonken goederen bij de nalatenschap gerekend en zijn successierechten verschuldigd. In Vlaanderen is in het regeerakkoord voorzien dat deze termijn van drie jaar verlengd wordt tot vier jaar.

Ook met de verjaringstermijn moet rekening gehouden worden.

In het Waalse en Brusselse Gewest kan de belastingadministratie na een termijn van tien jaar en vier maan­den vanaf het overlijden geen successierechten meer eisen op goederen die niet als deel van de nalaten­schap werden aangegeven. Na deze termijn wordt gesteld dat de nalatenschap verjaard is. In Vlaanderen liggen de dingen ietwat anders. Toen eind 2013 de Vlaamse Codex Fiscaliteit werd goedgekeurd, werd een overgangsmaatregel doorgevoerd die stelt dat nalatenschappen die op 31 december 2014 nog niet verjaard waren, op 31 december 2019 zouden verjaren, of op 31 december 2023 in geval van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. In het noorden van het land werd de termijn met andere woorden verlengd, waardoor sommige nalatenschappen heropend werden.

Presentatie van de auteur

Florence Cappuyns is advocate in het fiscaal recht bij Goethals Geurts Advocaten, lid van de Brusselse balie sinds 2013. Zij doceert de cursus Personenbelasting aan de hogeschool Ephec (Woluwe).
Regelmatig schrijft ze artikels voor gespecialiseerde tijdschriften zoals Fiscale Actualiteiten, Revue Internationale du Patrimoine.
Aan privé-cliënten en beheerders van KMO’s geeft ze fiscaal advies. Ze verdedigt ook de belangen van haar cliënten in administratieve en juridische geschillen.

Lievelingsvakken : Kaaimantaks, regularisatie, auteurrechtsysteem, taks op effectenrekeningen, dubbelbelastingverdrag.

Oblis

Gerelateerde Artikelen

Actuele commentaren

Voeg commentaar toe
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Discussie
Schrijf een antwoord
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.

Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Polski Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Log Uit
Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
NeeJa
AnnulerenJa
Wijzigingen Opslaan

+

Download de app

Meer marktinzichten, meer meldingen, meer manieren om activavolglijsten aan te passen, alleen in de app

Investing.comr is nog beterr via de appr!

Meerr informatie, snellerer noteringen en grafieken, en een soepelerer ervaring, alleen via de appr.